44. REDNI OBČNI ZBOR
29/08/2020
IMG_5615

Tržaški Pomorski Klub SIRENA sklicuje 44. REDNI OBČNI ZBOR v četrtek 10. septembra 2020, ob 8:00
v prvem sklicanju in v petek, 11. septembra 2020 ob 18:30 v drugem sklicanju na pomorskem sedežu
v Trstu, Miramarski drevored 32.

 

 

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Poročilo predsednika in glavnega odbora
3. Poročilo obračuna za leto 2019 in proračuna za leto 2020
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava o obravnavanih poročilih
6. Odobritev obračuna 2019 in proračuna 2020
7. Razno


Zaradi pandemije novega koronavirusa in z namenom preprečevanja koronavirusne bolezni Covid-
19, bomo upoštevali vsa preventivna priporočila in določila protokolov ravnanja.
Letošnji Občni zbor bo zato potekal v okrnjeni obliki, brez prisotnosti gostov, brez nagrajevanja
atletov in brez zaključne družabnosti. Da bomo lahko ohranili medsebojno razdaljo bo na Občnemu
zboru lahko prisostvovalo omejeno število članov, zato prosimo, da se čim več članov odloči za
pooblastilo. V primeru, da se bo Občni zbor odvijal v zaprtih prostorih, bo obvezna uporaba zaščitne
maske. Prisotnost na Občnemu zboru je treba obvezno predhodno telefonsko najaviti v tajništvu
začenši s 1. septembrom.
Obveščamo Vas, da se imajo pravico udeležiti Občnega zbora člani vseh kategorij, ki so poravnali
društveno članarino za leto 2019.
Športni pozdrav.
Predsednik
Inž. Peter Sterni